Digital affärsutveckling innebär att skapa ett värde genom användning av digitala teknologier. Ett exempel är Facebook som skapar ett värde genom digitala medel. Facebook gick om General Electric i börsvärde redan år 2015. Detta visar hur starkt värde ett digitalt företag har idag gentemot andra företag.

Källa: http://www.di.se/artiklar/2015/7/22/facebook-har-gatt-om-general-electric-i-borsvarde/

Marknadsvärde / anställd (MSEK)

Källa: http://www.di.se/finansiell-information/telegram/?
NewsId=0718a437-7631-4ff7-89db-a4392df714cf

Använder teknik till sin fördel

Digital affärsutveckling är en verksamhet som internt och externt använder tekniken till sin fördel. Med digital affärsutveckling kan begränsade resurser allokeras på rätt sätt och nyttan maximeras och effektiviseras. Eftersom resurserna i ett företag är ändliga måste man hitta sätt att effektivisera resurserna. Genom specialist kunskap inom digital affärsutveckling kan man hushålla bättre och mindre resurser används för att producera eller leverera något.

Informationsteknologin har förändrat företagets infrastruktur och drift sedan internet blev allmänt tillgängligt för företag och personer. Denna transformation har förändrat hur företag bedriver sin dagliga verksamhet. Detta har maximerat fördelarna att använda data och teknik.

Den digitala förändringen har haft en djup inverkan på företag. Med digital affärsutveckling kan företagsaktiviteter och processer utvecklas optimalt för att utnyttja digitala möjligheter på ett strategiskt sätt. Ett digitalt företag utnyttjar de fördelar som digitaliseringen innebär och trivs som fisken i vattnet i denna era. Det handlar om att utnyttja de digitala möjligheter som finns och samtidigt minska riskerna.

Vad gör att affärer lyckas?

Över 90 % av alla affärer lyckas för att de anpassar sig. Man lanserar en plan och den funkar inte. Då är det jätteviktigt att enkelt och snabbt kunna ändra sin plan och affärsmodell. Med digitala affärer är det mycket enklare att ändra sin affärsmodell och vanligtvis överlever fler företag mycket längre som är digitala och kan förändras snabbare.

LÄS MER  Vad jag lärde mig om sökmotoroptimering och enhörningar från min praktik på Unicorn Saker

Har blivit standard

Det tekniska tankesättet har blivit standard inom de mest traditionella industrierna. En digital affärsstrategi är nödvändig för att tillhandahålla och analysera data för en konkurrensfördel. Implementera molnbaserade tjänster och SaaS-modeller gör att interna processer enkelt kan hanteras genom ett brett urval av applikationer. Detta gör att organisationer har flexibiliteten att välja och ändra programvaror när företagen växer och förändras.

Ett digitalt företag behöver inte enbart skötas av IT idag. En stor förändring har skett där flera avdelningar kan köpa in digitala lösningar för att matcha deras behov. Detta betyder att man inte behöver förlita sig på enbart IT för inköp av digitala lösningar.