Ny undersökning av Conductor visar att SEO är kanalen som presterade bäst förra året och det kommer fortsätta så framöver.

En ny undersökning bekräftar att SEO är viktigt inför den kommande lågkonjunkturen. Undersökningen av Conductor hade 317 svarande som väljs från Conductors nätverk inom en rad olika branscher vilket inkluderar B2B (24 %), retail (12 %), hälso- och sjukvård (11 %), media och andra branscher (hotell och restaurang, teknik, finansiella tjänster, försäkring, fordon, e-handel och tillverkning). 

Budgeten kommer att vara mindre för företagen men målen är densamma om inte mer aggressiva då man måste ta igen de förlorade affärerna. Företagen kommer nu att slåss om de kunder som finns på marknaden. Precis som många andra marknadsförings undersökningar just nu visar resultatet att marknadsförings-budgeten påverkas av krisen. De flesta som jobbar praktiskt och “hands-on” med marknadsföring säger att deras budget enbart minskar till viss del eller att den kommer vara densamma. Enbart 20 % ser att deras budget “minskar drastiskt”. 

Källa: The Impact of COVID-19 on Marketing (2020)

Trots detta sa 68 % att deras mål skulle förbli desamma (32 %) eller öka (36 %). Därefter sa 86 % att deras marknadsföringsmål skulle vara svårare att uppnå i år med tanke på minskade budgetar och andra omständigheter. 

Frågan var enligt följande: “Kommer SEO vara mer eller mindre viktigt under denna tid?”, 63 % sa att SEO skulle öka i betydelse antingen något (34 %) eller mer dramatiskt (29 %). Enbart 5 % svarade att SEO skulle minska i betydelse. 

Källa: The Impact of COVID-19 on Marketing (2020)

Organiskt sök är den viktigaste kanalen. 66 % såg SEO som marknadsförarens topp kanal förra året, följt av betald sökning (50 %) och e-post (50 %). Enbart 14 % av svarade att sociala medier var den toppresterande kanalen. Dessa resultat kommer att ligga till grund för framtida marknadsförings-beslut i en lågkonjunktur. 

LÄS MER  5 grundläggande tips för sökordsoptimering

Källa: The Impact of COVID-19 on Marketing (2020)

För en framtida mer ansträngd ekonomi rekommenderar dessa marknadsförare att sänka budgeten, investera mer i SEO och höja “ROI-tröskeln” för marknadsföringsbeslut. Minoriteten (25 %) svarade att de skulle säga upp personal. 

Varför är detta viktigt? Resultatet av denna undersökning visar att organiskt sök är den digitala kanal som ger bäst resultat och att SEO är en väldigt viktig taktik i den digitala marknadsföringsplanen just nu och i framtiden. Detta stöds även av annan typ av forskning som har undersökt långsiktiga effekter av just SEO. Plantera frön och bygg för framtiden redan idag. Det kommer att ge betydande positiva effekter när krisen är över.