Digitala ekonomin

Ekonomin generellt är kopplad till marknader som information, varor och tjänster. Information består av tid, marknadsstrategier och standarder. Tjänster består av tid och varor av kapital, arbetskraft och naturresurser.

De traditionella ekonomiska kalkylerna och hur man har jobbat med att optimera vinsten och tiden i företagen har oftast handlat om halvfabrikat. De kalkyler och åtgärder man tidigare utfört att optimera varor har varit framgångsrika.

I allt större utsträckning erbjuds kombinationer av varor och tjänster och enbart tjänster. De flesta tidigare optimeringskalkyler är inte relevanta för den nya digitala eran och vi måste därför tänka i nya banor.

I tjänstesektorn som i digital affärsutveckling behöver man räkna på nya modeller för att effektivisera och optimera vinsten. I en digital ekonomi är det viktigt att räkna med subjektiva tidsskattningar och kontraktet parter emellan. Det går inte enbart göra skrivbordskalkyler utan man måste observera tidsflödet arbetsprocesser och jämföra med överenskommelsen i kontraktet.

I tjänsteverksamheter är kontraktet det viktiga och att det efterföljs i största möjliga utsträckning. Det är något som https://digitalaffärsutveckling.se/ jobbar med i verksamheten. Exempel på frågor som behöver ställas för att effektivisera resultatet är:

 • När var det överenskommet att leveransen skulle genomföras?
 • Hur lång tid har budgeterats för leveransen?
 • Hur lång tid har vi planerat för mötesdiskussioner?
 • Hur lång tid har vi planerat för processen?
 • Hur lång tid var planerat för projektet?

Syftet med dessa frågor är att ta med den subjektiva tiden och undvika tidsläckage. De traditionella styrverktygen, nyckeltal och analyser ska misstros och ifrågasättas i den digitala ekonomin.

Kundnyttan i den Digitala ekonomin

 • Värdet skapas av leverans av uppgraderingar, tjänster, konsultationer med mera.
 • Leverans av tid
 • Projektstyrd verksamhet
LÄS MER  8 anledningar till att du ska anlita en frilansare

Exempel på vardagliga tidsläckage

 • Felaktiga mätetal (felet uppstår mellan nyckeltalet och människans tanke/idé om tidsflödet)
 • Möten
 • Väntan
 • Felaktig prioritering/felaktiga avvägningar
 • Sortera och leta
 • Dubbelarbete/suboptimering/Onödig närvaro
 • Störningar
 • Underbelastning/överbelastning

Känner ni igen något av dessa tidsläckage? Hur jobbar ni för att optimera och effektivisera era digitala projekt och undvika vardagliga tidsläckage? Kommentera nedan.

I ett annat inlägg förklarar vi hur dessa tidsläckage-faktorer enkelt och snabbt kan undvikas.

/Lucia