Digital affärsutveckling innebär att arbeta med digital marknadsföring, e-handel, affärsanalys och att leda den digitala övergången som företag och organisationer genomgår idag. För att digitalisera och utveckla digitala lösningar är det viktigt att ha djupa kunskaper i både IT och ekonomi och kunna se sambanden och hur de samverkar för att utveckla nya affärsområden. Detta är kompetenser du får när du läser kurser och program i digital affärsutveckling. Vi har i ett tidigare inlägg förklarat vad digital affärsutveckling är här.

Kurser i digital affärsutveckling

Kandidatprogram i digital affärsutveckling

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med företagsekonomi eller informationssystem som huvudområde.

Digital affärsutveckling – magisterprogram på distans

Digital affärsutveckling, magisterprogram. 60 hp. Detta magisterprogram vänder sig till dig som vill utveckla digitala affärsmodeller.

Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling

Efter studierna har du en spetskompetens i att använda IT och digitalisering för att förbättra alla typer av verksamheter.

LÄS MER  Första lyckade dropshippare i Sverige delar sina bästa råd